ПРО ЦЕНТР

Петренко Володимир Олексійович

Петренко Володимир Олексійович

Центр Ежекторних Холодильних Технологій був заснований на базі Одеської Державної Академії Холоду (ОДАХ) у 2001 році. Засновником Центру є Петренко Володимир Олексійович - відомий у світі спеціаліст у галузі ежекторних холодильних технологій. Під його керівництвом та за його участю успішно реалізовано ряд міжнародних науково-дослідних проектів, спрямованих на дослідження та удосконалення ежекторних холодильних машин (ЕХМ), що працюють на низькокиплячих холодоагентах, та пошук перспективних галузей їх застосування. Крім науково-дослідної діяльності, Петренко В.О. значну частину часу приділяв підготовці молодих вчених у галузі тепловикористальних ЕХМ, що дозволило у підсумку створити високоефективну команду спеціалістів Центру Ежекторних Холодильних Технологій.

Наукові дослідження тепловикористальних ЕХМ, що працюють на низькокиплячих холодоагентах, проводилися у ОДАХ з 1950-х років. Результати досліджень більш ніж 20 експериментальних та напівпромислових зразків ЕХМ, що працювали на різних низькокиплячих холодоагентах та які використовували сонячну енергію та відхідну теплоту, дозволили команді нашого Центру розробити науково-технічні основи проектування та створення високоефективних ЕХМ різного призначення.

Після об'єнднання ОДАХ з Одеською Національною Академією Харчових Технологій (ОНАХТ) у 2012 році, наш Центр працює у складі науково-дослідного Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського ОНАХТ.