ОСНОВНІ НАПРЯМКИ R&D АКТИВНОСТІ ЦЕНТРУ

Науково-дослідна активність Центру охоплює наступні основні напрямки удосконалення ежекторних холодильних технологій:

 1. Вибір оптимальних, приоритетно природніх, робочих речовин для ежекторних холодильних систем.
 2. Одновимірне моделювання надзвукових ежекторів.
 3. Моделювання та дослідження надзвукових ежекторів за допомогою розрахункової гідрогазодинаміки (Computational fluid dynamics (CFD)).
 4. Проектування оптимальної проточної частини надзвукового ежектора.
 5. Оптимальне проектування конструкціі надзвукового ежектора.
 6. Оптимальне проектування ежекторного холодильного циклу.
 7. Розробка різних ежекторних холодильних машин, що утилізують відкидну теплоту та сонячну енергію.
 8. Розробка нетрадиційних термонасосів.
 9. Розробка автономних (безнасосних) ежекторних холодильних машин та систем, що використовують нетрадиційні термонасоси.
 10. Розробка багатоцільових тепловикористальних ежекторних чиллерів та кондиционерів, що працюють на низькокиплячих холодоагентах.
 11. Розробка сучасних гибридних CO2 компресійно-ежекторних холодильних систем.
 12. Розробка сучасних каскадних CO2 компресійно-ежекторних холодильних систем.
 13. Розробка сучасних комбінованих абсорбційно-ежекторних холодильних систем.
 14. Розробка сучасних комбінованих систем для виробництва електроенергії, теплоти та холоду.
 15. Розробка мультифункціональних систем на базі комбінованих ежекторних холодильних машин.
 16. Розробка автономних енергетичних комплексів на базі ежекторних холодильних машин, що використовують відновлювані джерела енергії.
 17. Розробка систем контролю та автоматизації для ежекторних холодильних машин.