ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЖЕКТОРНИХ ХОЛОДИЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Провідними галузями раціонального застосування ЕХМ, що працюють на низькокиплячих речовинах, є:

  1. Системи комфортного та технологічного кондиціювання, а в деяких випадках системи рефрижерації, що працюють за помірно низьких температур.
  2. Підприємства та виробництва хімічної, металургійної, ливарної, харчової та переробної промисловості, які потребують холодильних машин малої та середньої холодопродуктивності для забезпечення холодом технологічних процесів та систем кондиціювання.
  3. Децентралізовані тригенераційні системи, призначені для комбінованого виробництва електроенергії, теплоти та холоду і створені на базі двигунів внутрішнього згоряння та мікрогазотурбінних установок з одиничною електричною потужністю до 300…500 кВт.
  4. Системи охолодження наддувного повітря двигунів внутрішнього згоряння та газотурбінних установок.
  5. Системи охолодження природного газу, що транспортується магістральними газогонами.
  6. Автотранспортні системи, призначені для створення комфортного мікроклімату в кабінах вантажних автомобілів, комбайнів, екскаваторів і тракторів, а також у салонах автобусів далекого прямування.
  7. Каскадні та комбіновані компресорно-ежекторні та абсорбційно-ежекторні системи холодопостачання.