1996-2000 NTU-ОДАХ

Протягом 1996-2000 рр. у Національному Університеті Тайваня (National Taiwan University), Тайпей, Тайвань, була виконана спільно з Одеською Державною Академією Холоду (ОДАХ), Україна, наукова програма за фінансової підтримки Національної Наукової Ради Тайваня. Мета роботи полягала у дослідженні та удосконаленні ежекторної холодильної машини (ЕХМ), призначеної для комерційного використання.

На першому етапі був проведений теоретичний аналіз роботи ежектора на границних режимах. За результатами аналізу у якості робочої речовини для ЕХМ був обраний холодильній агент R141b, який має позитивний ухил правої граничної кривої у термодинамічній діаграмі T-s.

Другий етап роботи був присвячений розробці та дослідженню ЕХМ та експериментального ежектора на холодоагенті R141b. Одержані дослідні результати використовувалися для емпіричної кореляції одновимірної моделі єжектора

На третьому етапі проводився пошук перспективних областей застосування ежекторних холодильних технологій

Рисунок 1. Зовнішній вигляд експериментальної ЕХМ

Рисунок 1. Зовнішній вигляд експериментальної ЕХМ

Для експериментальної перевірки одновимірної моделі ежектора, а також дослідної перевірки коефіцієнтів та констант, що входять у модель та від правельності вибору яких залежить відповідність розрахункових та експериментальних даних, були розроблені дослідна ЕХМ та експериментальний ежектор, зовнішній вид яких наведено на Рисунку 1 та Рисунку 2 відповідно. Експеримантальна ЕХМ складалася з наступних основних елементів: ежектор, генератор пари, випарник, конденатор , переохолоджувач, рекуператор та шестеренний живильний насос. У якості теплообмінних апаратів використовувалися пластинчасті теплообмінники.

Рисунок 2. Зовнішній вигляд експериментального ежектора з змінним соплом та камерами змішування

Рисунок 2. Зовнішній вигляд експериментального ежектора з змінним соплом
та камерами змішування

Експериментальний ежектор, зовнішній вигляд якого наведено на Рисунку 2, складався з корпусу, надзвукового сопла та циліндричної камери змішування, виконаної сумісно з диффузором. Для дослідження ежектору у широких діапазонах геометричних характеристик проточної частини було виготовлено три надзвукових сопла та шість циліндричних камер змішування.

Протягом експериментальних досліджень було досліджено 11 комбінацій сопло-камера змішування. Одержані дослідні результати були викристані для уточнення одновимірної моделі надзвукового ежектора. Експериментальні дослідження були проведені у широких діапазонах робочих параметрів. Основні результати теоретичного та експериментального дослідження ежектора та ЕХМ, що працюють на холодоагенті R141b, наведені у літературних джерелах, які представлені у списку нижче.

Outstanding Scholar Award

REFERENCES

  1. Huang B.J., Chang J.M., Wang C.P., Petrenko V.O. A 1-D analysis of ejector performance // International Journal of Refrigeration. – 1999. – Vol. 22, Issue 5. – pp. 354-364.
  2. Huang B.J., Chang J.M. Empirical correlation for ejector design // International Journal of Refrigeration. – 1999. – Vol. 22, Issue 5. – pp. 379-388.
  3. Huang B.J., Petrenko V.O. A combined ejector cooling and hot water supply system using solar and waste-heat energy // Proceedings of Solar World Congress, ISES 1999. – July 4-9, 1999. – Jerusalem, Israel. – p. 140.
  4. Huang B.J., Petrenko V.O., Chang J.M., Hu S.S., Lee C.P. A study of ejector refrigeration system design for solar cooling application // Proceedings of VI World Renewable Energy Congress. – 1-7 July, 2000. – Brighton, UK.
  5. Huang B.J., Chang J.M., Petrenko V.O., Samofatov I.Y. A joint research on ejector cooling technology // 2nd International Workshop on Non-Compression Refrigeration & Cooling. – October 3-5, 2001. – Odessa, Ukraine.
  6. Петренко В.А., Кириллов В.Х., Воловик А.С. Теоретическое исследование эжекторной холодильной машины, работающей на хладагенте R141b // Холодильная техника и технология. – 2006. – №2 (100). – C. 19-30.
  7. Петренко В.А., Воловик А.С. Сопоставление экспериментальных и расчётных показателей и характеристик эжекторной холодильной машины, работающей на хладагенте R141b. Часть 1. // Холодильная техника и технология. – 2006. – №5 (103). – C. 33-38.
  8. Петренко В.А., Воловик А.С. Сопоставление экспериментальных и расчётных показателей и характеристик эжекторной холодильной машины, работающей на хладагенте R141b. Часть 2 // Холодильная техника и технология. – 2006. – №6 (104). – C. 29-35.